EST  RUS  
 
 www.maarduelekter.ee » Elektripaketid ja hinnad » Elektripakettide hinnakiri 
Meist
Ettevõttes
Võrguettevõtja kvaliteet
Kontaktid
Majandusaasta aruanded
Teata siin elektrinäit
Teenused
Elektrienergia ja võrguteenuste müük
Maardu Elekter AS-i teenuste hinnakiri
Võrguliitumine
Elektripaketid ja hinnad
Elektripakettide hinnakiri
Üldteenus
Minu elektritarbimine
Kooskõlastused
  
Elektripakettide hinnakiri

Seoses müügikohustuse alusel müüdava bilansihinnaga elektrienergia ootamatult kõrge hinnaga, nendele tarbijatele kes ei sõlminud ühtki teist elektriostulepingut ega valinud endale elektrimüüjat, on AS Maardu Elekter oma teeninduspiirkonnas, klientidele vastu tulles välja töötanud uue, soodsa, börsihindadel põhineva, muutuvhinnaga elektripaketi:

 

ME muutuv - tunnipõhine börsihind + müügimarginaal 0,20 senti/kWh + KM 20%

 

Kehtib alates 01.02.2013.a.

Liitumiseks nimetatud elektripaketiga palume pöörduda Maardu Elekter klienditeenindusse

 

 

© Maardu Elekter AS Elektririkked (24h) Eesti keel: 5392 1763 / 600 6006 | Vene keel: 513 8293 / 600 6154